Biofeedbacktherapie

Wat is biofeedback? Biofeedback is een methode waar bij signalen van het lichaam zichtbaar en/of hoorbaar worden gemaakt. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van meetapparatuur. Met een klein elektronisch apparaat worden pijnloos minimale veranderingen in de lichamelijke processen gemeten. Goed meetbare lichaamsfuncties zijn o.a. spierspanning, huidweerstand, ademhaling en hartslag. Door het gebruik van meetapparatuur wordt men zich bewuster van de lichaamsreacties, zodat deze beter beïnvloedbaar zijn.

Biofeedback kan een waardevolle aanvulling op adem- en ontspanningstherapie zijn. Het vergroot het inzicht en de bewustwording wat er in het lichaam gebeurt. Het is een aansprekende methode die ook zeer geschikt is voor kinderen/jongeren.

Biofeedback toepassingen die bij Ademkracht gebruikt worden zijn: hartslagvariatie, myofeedback, en huidtemperatuurmeting

Kent u de uitdrukking: “mijn hart klopt in mijn keel” of “mijn hart maakte een sprongetje van blijdschap”? Dit geeft aan dat emoties die wij ervaren o.a. voelbaar zijn in ons hart.

Ons hart klopt in een bepaald ritme. De meeste mensen verwachten dat het hartritme constant is: m.a.w. als ons hart 60x per minuut klopt, dan klopt het dus elke seconde precies één keer. Dit blijkt echter niet zo te zijn. Bij een hartslag van gemiddeld 60 gaat het hart geregeld even een paar seconden sneller of langzamer afhankelijk of u in- of uitademt, praat, eet, de trap op loopt of onder invloed staat van bepaalde emoties. Dit noemen we de hartslagvariatie. De mate van variatie is meetbaar en uit te drukken in een getal of grafiek.

Uit onderzoek is gebleken dat een goede hartslagvariatie wat zegt over iemands conditie en stressniveau. In de grafiek hieronder ziet u de hartslagvariatie van iemand die stress ervaart.

De grafiek hieronder toont het patroon van iemand die een goede hartslagvariatie heeft.

Het patroon is duidelijk gelijkmatiger. Mensen ervaren vaak dat dit veel prettiger voelt!

Met biofeedback is deze hartslagvariatie meetbaar en regelbaar. Met een sensor om uw vinger of een clip aan uw oor wordt m.b.v. een computer het patroon in beeld gebracht. U leert met adem- en ontspanningsoefeningen hoe u uw hartslagvariatie kunt beïnvloeden en u wordt zich bewust van de positieve invloed die dat op u zelf heeft. Door het gevoel te “ankeren” kunt u het ook toepassen buiten de praktijksituatie om.

Biofeedback gericht op hartslagvariatie wordt in deze praktijk gebruikt als aanvulling op adem- en ontspanningstechnieken. Het is een middel om uw bewustwording en regelmogelijkheden t.a.v. (ont) spanning te vergroten en is zeer geschikt voor toepassing bij angst- en spanningsgerelateerde klachten zowel bij volwassenen als jongeren/kinderen.

Bij nek- en hoofdpijnklachten of RSI/KANS kan het gebruik van een spierspanningsmeter (myofeedback) ondersteunend werken. Vooral bij het bewust worden van de mate waarin uw nek- , schouder- of onderarmspieren zijn aangespannen a.g.v. werkdruk, stress of een ongunstige (werk)houding. Het leren herkennen van een te hoge spierspanning kan klachten helpen te voorkomen.

myofeedback

Myofeedback leert u de spanning van de spier te verminderen met als doel dit –zonder hulpmiddel- te kunnen toepassen in het dagelijks leven.

Eén van de redenen waarom we koude handen kunnen hebben, is dat we stress ervaren. Als ons systeem onder stress staat, zullen onze hersenen de doorbloeding anders regelen: er gaat meer bloed naar onze vitale organen zoals de hersenen en hart/longen. Daardoor wordt de bloedstroom richting handen wat verminderd. Resultaat is dat onze vingers kouder worden. Vaak voelt u dit zelf door uw vingers tegen uw wangen te houden.

Met behulp van simpele oefeningen kunt u zelf uw handen leren warmen. Dit vermindert de druk op ons stimulerende zenuwstelsel. Niet alleen de handen worden warmer: ook voelt u in het algemeen dat u rustiger wordt.

“Ik was mij helemaal niet bewust dat ik zo snel ademde, tot ik mee kon kijken op de computer”

Man, 32 jaar, Ademklachten

 CONTACT

  055-5429398 / 06-12218224

  info@ademkracht.nl

  LOCATIES

  • Gezondheidscentrum De Heeze
    Graanhof 134
    7335 AV Apeldoorn
  • Dependance: Dok Zuid
    1e Wormenseweg 338
    7333 GZ Apeldoorn