Therapie

Hoe ziet een behandeling eruit?
De behandeling start altijd met een inventarisatie van uw klachten, de gevolgen van uw klacht op uw dagelijks leven, het vaststellen van uw hulpvraag en wat u zou willen bereiken in de behandeling. Dat is de basis van waaruit we starten.  Er wordt afhankelijk van uw hulpvraag gebruik gemaakt van verschillende therapievormen. Dat kunnen adem-en ontspanningsoefeningen zijn uit verschillende methodes, inzichtgevende gesprekken, biofeedback of andere methodes. Uitgangspunt is uw hulpvraag en wat daar het beste bij past.  Doel is altijd dat uw klachten afnemen of overgaan en u handvatten ontwikkelt waar u zelf mee verder kan.

En als resultaat toch uitblijft?
Wanneer uw klachten niet verminderen of als er geen concrete (ontspannings)reacties optreden, dan zijn daar vaak redenen voor. Het verhelderen hiervan is op zich al zinvol en biedt mogelijk aanknopingspunten bij het kiezen voor een andere behandeling. Bij het beëindigen van de behandeling wordt er in overleg een verslag gestuurd naar uw huisarts of medebehandelaar.

Van Dixhoorn Adem- en ontspanningstherapie

Veel klachten en problemen hangen samen met een te hoge spanning. Deze spanning wordt vaak opgebouwd in periodes van drukte thuis of op het werk of door ziekte. Door deze spanningen kunnen verschillende klachten ontstaan.  De methode van Dixhoorn richt zich op het verminderen of beter omgaan met deze (over) spanning.

Biofeedbacktherapie

Wat is biofeedback? Biofeedback is een methode waar bij signalen van het lichaam zichtbaar en/of hoorbaar worden gemaakt. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van meetapparatuur.

Psychosomatische oefentherapie

Psychosomatische oefentherapie richt zich op het herstel van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en het versterken van persoonlijke kracht en kwaliteit. In januari 2016 ben ik gestart met de 2 jarige post HBO opleiding voor psychosomatische oefentherapie. Ik ervaar dit als een waardevolle aanvulling op hetgeen ik u kan bieden.

Ademtherapie bij copd en astma

Astma en COPD behoren tot de functionele longklachten. Beiden hebben zij gevolgen voor het ademsysteem. Bij Ademtherapie wordt met u gekeken of uw ademhaling optimaal aangepast is binnen de beperkingen waarmee rekening moet worden gehouden.